Hitta information och riktlinjer för hjärnskakning

Hjärnskakningsguiden är ett initiativ från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft som ger aktuell och kvalitetssäkrad information om hjärnskakning till vård, patienter och anhöriga.

A small child in a helmet and protection fell from a bike

Vårt mål är att möjliggöra rätt råd och vård i rätt tid för alla som drabbas av en hjärnskakning

Vi finns för att...

Hjärnskakning är den vanligaste formen av traumatisk hjärnskada

Exakt hur vanligt vem man inte, men man uppskattar att det handlar om ca 30 000 personer om året.

20 % upplever symtom 3 månader efter de fått hjärnskakning

Ändå finns det bristande kunskaper om hur man bäst bedriver vård och rehabilitering av långvariga besvär.

Få får tillgång till rehabilitering

Trots att det finns ett vårdprogram för hjärnskakningar kan det vara svårt att få tillgång till vård och rehabilitering vilket innebär att många behöver koordinera sin egen vård.

Vi erbjuder omfattande information om hjärnskakningar, inklusive riktlinjer för hantering samt vägledning om var du kan hitta passande vård vid olika långvariga symtom

Hitta vård
Physical rehabilitation therapy exercise
Young woman using her mobile phone

Hitta svar på vanliga frågor om hjärnskakning

Hjärnskakningscertifiering

Bli hjärnskakning-certifierad organisation eller förening

Inom idrott, skola och på vissa arbetsplatser kan risken för hjärnskakning vara stor, samtidigt som kunskapsläget i många fall är begränsat.

Vi hjälper organisationer och föreningar att bättre förstå hur de kan förebygga hjärnskakningar samt se till att drabbade får optimal vård och att återgången till arbete & idrott sker på ett säkert sätt.

Framtagen i samarbete med några av Sveriges främsta hjärnskakningsexperter och forskare

Yelverton Tegner

Legitimerad läkare, Specialist i Ortopedisk och allmän kirurgi. Professor emeritus vid Luleå Tekniska Universitet i Medicinsk vetenskap med inriktning Idrottsmedicin

Niklas Marklund

Professor i Neurokirurgi, Lunds Universitet

Hans Westergren

Legitimerad läkare, Docent, Specialist i Neurokirurgi, Rehabmedicin och Smärtlindring.

Birgitta Johansson

Universitetssjukhusöverpsykolog, Docent, specialist i neuropsykologi – Rehabiliteringsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Tony Pansell

Docent, Legitimerad optiker vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Universitetslektor vid Karolinska Institutet

Anna Gard

Doktorand, Lunds universitet, kliniska vetenskaper Lund, ST-läkare, VO Neurokirurgi, Skånes universitetssjukhus Lund

Nils Berginström

Legitimerad psykolog, Universitetslektor vid Umeå universitet

Tobias Wibble

Läkare och forskare, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet

Våra samarbetspartners

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur din arbetsplats eller förening kan arbeta på ett säkrare sätt med hjärnskakningar, eller har du en fråga om hjärnskakningar och informationen på denna sida? Hör av dig!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.