Hjärnskakningsguiden

Ett initiativ från Hjärnkraft

Hjärnskakningsguiden är ett icke-vinstdrivande initiativ med inriktning på hjärnskakning som tagits fram av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i samarbete med Sveriges främsta experter i området. Hemsidan erbjuder information, riktlinjer och hjälp med att hitta rätt vård.

En hjärnskakning är inte alltid lätt att diagnosticera och kan orsaka en mängd olika symptom. Oavsett om skadan precis inträffat eller ifall symptomen har pågått en längre period är det viktigt att arbeta med rätt behandling och rehabilitering utifrån kvalitetssäkrad information. Vi hjälper dig med:

Information

Läs mer om vad en hjärnskakning är och varför vissa får långvariga besvär.

Riktlinjer

Få tillgång till råd, tips och generella riktlinjer och specifikt anpassade för barn med hjärnskakning​.

Hitta vård

Hitta vård och rehabiliteringskliniker i din närhet.​

Vanliga frågor & svar efter hjärnskakning

Vanligt förekommande symptom och tecken efter hjärnskakning inkluderar exempelvis:
  • Huvudvärk
  • Yrsel
  • Ljud- och ljuskänslighet
  • Svårigheter med fysisk aktivitet
  • Illamående eller kräkning
  • Nedsatt kognitiv förmåga såsom försämrad koncentration och minne
  • Klumpigt rörelsemönster

Lär dig mer om vad en hjärnskakning är, symptom, hur diagnosen ställs och vad som händer i hjärnan på vår sida Vad är en hjärnskakning?.

För de flesta går symptomen över inom en till två veckor, men upp till 20% kan drabbas av kvarstående besvär. Ifall en hjärnskakning nyligen inträffat rekommenderas 24-48 timmars hjärnvila från skadetillfället. Läs mer om vad hjärnvila innebär och hur rehabiliteringen ser ut de första fyra veckorna efter hjärnskakning här.

Har besvären varat i längre än fyra veckor? Lär dig mer om långvariga besvär här eller få hjälp med att söka och hitta rätt vård här.

På vår sida Hjärnskakning hos barn finns riktlinjer och information särskilt anpassad för barn med hjärnskakning och deras behov. Generellt rekommenderas barn att vara försiktigare, ta det i en långsammare takt och ha respekt för att det kan ta längre tid än för vuxna. Utöver det har Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft arbetat fram ett material som specifikt rör hjärnskakning och barn – det går att införskaffa här.

Att hitta rätt vård efter hjärnskakning är inte alltid lätt och beror tyvärr ofta på var du bor i landet. För att göra det lättare har vi sammanställt tips och vägledning för hur man bör söka vård samt listat vård- och rehabiliteringskliniker runtom i Sverige med erfarenhet av att behandla hjärnskakning. Besök vår sida Sök vård.

Följ oss gärna på våra sociala medier eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom länkarna nedan!

Ett initiativ från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft – Läs mer om Hjärnkraft på Hjärnkraft.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du bli meddelad när:

  • vi uppdaterar hemsidan med ny information och texter.
  • vi lägger till nya vårdplatser som arbetar med hjärnskakning.
  • det pratas om hjärnskakning eller Hjärnskakningsguiden i media.