Långvariga besvär

Emotionella besvär vid hjärnskakning

För många påverkas ens vardag vid en hjärnskakning, varför nedstämdhet, ångest och depression kan uppstå vid en hjärnskakning. Vad beror det på och hur hanteras det på bäst sätt?

Ladda ner PDF

Granskande Expert

Nils Berginström, Legitimerad psykolog, Universitetslektor vid Umeå universitet

Översikt

  • Orsaker och symtom: Hur kan emotionella besvär efter hjärnskakning yttra sig och vad beror de på?
  • Hjärnskakning och depression: Hur hör de ihop och vad kan man göra för att undvika det? 
  • Behandling: Hur bör man behandla och hantera emotionella besvär efter hjärnskakning, och vad kan vården bidra med?

Orsaker och symtom på emotionella besvär vid hjärnskakning

Efter en hjärnskakning är det inte ovanligt att drabbas av känslomässiga besvär så som nedstämdhet, ångest och depression. Även andra emotionella förändringar är vanliga som till exempel att få lättare till gråt eller vara mer lättirriterad än tidigare. Orsakerna till detta kan vara många. Att förlora förmågan att göra de saker man är van vid kan skapa en känsla av frustration, hopplöshet och rädsla. Man kan känna sig missförstådd eller misstrodd av personer i sin omgivning vilket i sig kan leda till en känsla av isolering och ensamhet. Att navigera bland vårdgivare och försäkringsfrågor kan vara uttömmande och utmanande, speciellt med de nedsättningar man kan uppleva efter sin hjärnskakning. Även ovissheten om hur framtiden kommer gestalta sig kan orsaka mycket stress och oro. Som resultat av allt detta kan även sömnproblem uppstå som i sig kan ge huvudvärk, hjärndimma, minnes- och koncentrationssvårigheter. Det är viktigt att försöka bryta denna negativa spiral för att inte driva på och förvärra sina symtom.

Psykologiska symtom kan även uppstå och förstärkas av fysiologiska besvär, till exempel problem med nervsystem och blodflöde. Läs mer här.

Behandling vid emotionella besvär såsom depression vid hjärnskakning

I det akuta skedet efter en hjärnskakning är det viktigt att man som drabbad förstår att prognosen för tillfriskande är positiv. Information och kunskap kan öka förståelsen för vad som är normala och vanligt förekommande symtom efter en hjärnskakning. Detta kan verka lugnande och på så sätt förbättra utgången av långvariga symtom. Kunskap, strategier och guidning för att hantera symtomen är framgångsfaktorer när det gäller att återgå till normala aktiviteter.

Terapeutisk hjälp i form av KBT (kognitiv beteendeterapi) för behandling av depression och ångestproblematik vid hjärnskakning är en viktig komponent vid behandling av depressiva och psykologiska problem efter en hjärnskakning. Det finns även viss evidens som stödjer en positiv inverkan av mindfulnessövningar och meditation. Fysisk aktivitet på en symtomanpassad nivå, även promenader, kan vara bra för att förbättra inte bara det fysiska utan också det mentala måendet. Likaså kan det vara relevant att med hjälp av sjukvården reda ut och behandla eventuella sömnbesvär.

I vissa fall har antidepressiv medicinering (SSRI) visat sig vara effektivt i att lindra depressiva symtom vid långvariga besvär efter en hjärnskakning. Dessutom kan medicinering även minska andra symtom och hur starkt man upplever dessa. Tala dock alltid med din läkare om eventuella biverkningar och vilka alternativ det finns innan du påbörjar medicinsk behandling.

Redaktör
Gustav Hallberg
Skribent
Malin Bech
Publiceringdatum
7/9/2021
Senast uppdaterad
7/9/2021