Långvariga besvär

Post commotio - Långvariga besvär och komplikationer vid hjärnskakning

En hjärnskakning skapar för många kvarstående besvär som både är svåra att bli av med och kan skapa problem i vardagen. Långvariga besvär vid hjärnskakning, även kallat postkontusionellt eller postkommotionellt (post commotio) syndrom, kan bestå av hjärntrötthet, huvudvärk och yrsel. Läs mer om vilka rekommendationer som finns vid långvariga besvär vid hjärnskakning. 

Granskande Expert

Yelverton Tegner, Legitimerad läkare, Specialist i Ortopedisk och allmän kirurgi. Professor emeritus vid Luleå Tekniska Universitet i Medicinsk vetenskap med inriktning Idrottsmedicin

Översikt

Här beskrivs långvariga besvär efter hjärnskakning på ett övergripande plan med hänvisning till vidare läsning. Informationen skildrar följande delar:

  • Långvariga besvär och komplikationer vid hjärnskakning: När klassas hjärnskakningssymtom som långvariga symtom vid hjärnskakning och hur vanligt är det?
  • Postkontusionellt, postkommotionellt, och post commotio syndrom: Kärt barn har många namn, men vad menar man egentligen med dessa begrepp? 
  • Generella rekommendationer vid hjärnskakning och postkontusionellt/postkommotionellt syndrom: Vad finns det för generella rekommendationer för kvarstående och långvariga symtom vid hjärnskakning?
  • Orsaker, symtom och behandling vid hjärnskakning och postkontusionellt/postkommotionellt syndrom: Vad finns det för orsaker, symtom och behandling för långvariga besvär vid hjärnskakning?

Långvariga besvär och komplikationer vid hjärnskakning

På det stora hela har hjärnskakning en god prognos, där de flesta blir helt återställda inom ett par veckor. En del drabbade får däremot mer långvariga symtom och besvär. Hur det yttrar sig varierar från person till person i både symtom och allvarlighetsgrad, men kan innefatta bland annat huvudvärk, hjärntrötthet, yrsel, svårigheter med fysiskt aktivitet samt kognitiva och emotionella symtom.

Definition av långvariga besvär av hjärnskakning

Långvarig problematik efter hjärnskakning brukar benämnas PCS, vilket står för “post concussion symtoms”, eller postcommotionellt syndrom på svenska. Det finns flera olika definitioner och kriterier för vad som menas med PCS. Vid det senaste internationella konsensusmötet för hjärnskakningar inom idrotten år 2016 definierades PCS som symtom kvarstående längre än två veckor för vuxna respektive fyra veckor för barn. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, definierar det däremot som kvarstående symtom efter tre månader i sin rapport om traumatisk hjärnskada från 2019.

Hur vanligt är det med komplikationer & långvariga besvär vid hjärnskakning?

Oavsett definition står det klart att vissa personer som drabbats av hjärnskakning får långvariga och besvärliga symtom. Hur många som drabbas vet man inte exakt eftersom siffrorna skiljer sig åt mellan olika studier. Den tidigare nämnda SBU-rapporten uppskattar att upp till 20% av de som drabbats av hjärnskakning lider av symtom efter tre månader, medan andra studier pekar på att det kan vara betydligt fler.

Generella rekommendationer vid post commotio

Generellt rekommenderas varken förlängd vila eller överdriven provokation av symtom vid långvariga besvär efter hjärnskakning. Det är viktigt att förstå att symtom inte är farliga, utan snarare fungerar som en pekpinne för hur mycket mental och fysisk belastning man klarar just nu. Att utsätta sig för milda symtom är gynnsamt för rehabiliteringen och utökar den mentala och fysiska kapaciteten, men det är viktigt att lyssna på sin kropp och utmana sig själv i en lagom takt.

Orsaker, symtom och behandling vid långvariga besvär vid hjärnskakning

Orsakerna till symtomen har sitt ursprung i olika dysfunktioner eller skador som uppstår sekundärt till hjärnskakningen. Forskningen är inte helt enig, men nedan uppdelning av besvären är vanligt förekommande. Följ länkarna nedan och lär dig mer om orsaker, symtom och behandling vid långvariga besvär!

Redaktör
Gustav Hallberg
Skribent
Gustav Hallberg & Daniel Amir
Publiceringdatum
24/8/2021
Senast uppdaterad
2/5/2023