Långvariga besvär

Påverkan på synen vid hjärnskakning

De delar av hjärnan som styr synen kan påverkas vid en hjärnskakning och leda till symtom såsom dimsyn, ljuskänslighet och dubbelseende. Genom att följa nedan råd kan du begränsa effekten av dessa symtom under den första tiden med en hjärnskakning, och ofta försvinner symtomen inom fyra veckor.

Ladda ner PDF

Granskande Expert

Tobias Wibble, Läkare och forskare, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet

Översikt

  • Synbesvär efter hjärnskakning: Vilken typ av synbesvär kan man ha efter en hjärnskakning och när bör man bedömas av en ögonläkare?
  • Ljuskänslighet (fotofobi): Vad beror ljuskänslighet vid hjärnskakning på? Hur kan man hantera och behandla ljuskänslighet efter hjärnskakning?
  • Dimsyn och ansträngda ögon: Varför kan man se suddigt efter en hjärnskakning och hur kan det behandlas? Vad kan man göra för att avlasta ansträngda ögon?
  • Dubbelseende: Vad beror dubbelseende på och när ska man uppsöka vård för det?
  • När ska man söka hjälp för sina synbesvär? Vilka synbesvär ska man söka hjälp för och när ska man söka vård om man inte blivit återställd?

Synbesvär efter hjärnskakning

En normal synfunktion förutsätter friska ögon och en hjärna som mår bra. Att uppleva besvär med ögon och syn efter en hjärnskakning är vanligt och beror på flera olika saker. Ofta varierar besvären över dagen beroende på grad av hjärntrötthet. Denna guide utgår från att du inte skadat något öga i olyckan, såsom rodnad eller smärta från ett öga, påverkat synfält, olikstora pupiller eller dubbelseende, om så behöver du bedömas av en ögonläkare. Nedan kommer vi gå igenom de vanligast förekommande besvären och ge en kort förklaring till orsaken samt information som kan vara bra för dig att känna till.  

Fotofobi - Ljuskänslighet 

Ett vanligt besvär är en ökad känslighet för ljuskällor och ljusnivåer som vanligtvis inte är besvärande. Det är framförallt artificiellt ljus från till exempel lysrör som är mest ansträngande. Ljuskänsligheten leder till en omedelbar smärtförnimmelse i öga och/eller huvud, vilket leder till att man släcker lampor, bär solglasögon både inom- och utomhus. Även ljuset från mobiltelefon och andra skärmar är ansträngande.

Orsaken till ljuskänslighet sitter i hjärnan, inte i ögonen, även om smärtan kan upplevas i ögonen. Vid hjärnskakning retas/skadas hjärnhinnorna vilka innerveras av samma smärtnerv som går till ögat (oftalmicus). När ögat belyses med ljus retas smärtnerven. Det är en liknande ljuskänslighet som man kan uppleva om man har migrän, då är det skönast att vistas i mörker.

Ljuskänslighet är ett av de tidiga symtom som kommer inom någon dag efter hjärnskakningen och besvären ökar ofta inom de första veckorna och kan därefter sitta i relativt länge efter skadan. Det finns ingen farmakologisk behandling eller annan terapi för ljuskänslighet.

Bra att tänka på: Sänk ljuset på skärmen, använd keps eller hatt när du vistas utomhus (ljuset kommer ovanifrån). Använd gärna mörka solglasögon när du går ut men försök att inte bära solglasögon inomhus under en längre period. Forskningen visar att besvären minskar om du successivt kan öka exponeringen för ljus.

Dimsyn och ansträngda ögon

Att man upplever världen som suddigare kan bero på flera saker. Om du har glasögon eller kontaktlinser påverkas inte ditt synfel av en hjärnskakning. Däremot kan förmågan att se skarpt på nära håll vara påverkad. Detta leder till att man ser omväxlande suddigt och skarpt eller blir ansträngd i ögon och huvud när man tittar på mobilen eller försöker läsa. Huvudvärk och ansträngda ögon är vanligt vid närarbete efter hjärnskakning vilket påverkar din arbetsförmåga. 

Orsaken till dimsyn är oftast att förmågan att ställa in skärpan, ackommodation, är påverkad. Denna styrs genom en muskel inne i ögat som i sin tur kontrolleras av hjärnans tolkning av suddighet. Vid hjärnskakning försämras kontrollen av ackommodation vilket leder till en ökad belastning och värk. 

Dimsyn upptäcks ofta några dagar efter skadan när man försöker börja använda sin mobiltelefon igen. Ackommodationsstörningar behandlas inledningsvis med läsglasögon och kan även syntränas när man orkar. 

Bra att tänka på: om dina synbesvär vid närarbete inte ger sig kan man testa med färdiga +1.00-läsglasögon. Om du upplever att dessa hjälper bekräftar detta att det är ackommodationen som är påverkad. Använd läsglasen till allt arbete du gör på nära håll.

Dubbelseende

Att se dubbelt beror på att de två ögonen inte samarbetar normalt. De två ögonen behöver riktas mot det man tittar på, annars uppstår dubbelseende (diplopi). Om man tidigare i livet haft dubbelseende är risken stor att hjärnskakningen orsakar mer dubbelseende. Att vrida ögonen inåt när man ska titta på nära håll kan ge ansträngda ögon och ökad huvudvärk. Av denna anledning är det vanligast med dubbelseende när man ska läsa och titta på mobilen, minst besvär på långt håll. Ibland väljer man omedvetet att blunda med ett öga för att “stänga av” dubbelseendet. 

Orsaken till dubbelseende är oftast en nedsatt konvergens (förmåga att vrida ögonen inåt näsan) eller en oförmåga att kompensera för sin dolda skelning som man haft innan skadan. Ofta upptäcker man inte dubbelseende i den mest akuta fasen utan det kommer ofta inom några dagar efter skadan, detta kan dock vara individuellt. 

Viktigt att notera är att om dubbelseendet alltid uppstår om du vrider ögonen åt höger eller vänster, till exempel ifall du alltid ser dubbelt när du tittar åt höger, behöver du bedömas av läkare. 

Bra att tänka på: Om dina besvär med dubbelseende inte ger med sig inom några veckor behöver du bedömas av en ortoptist eller optiker. Konvergens kan förbättras genom synträning.

När ska man söka hjälp för sina synbesvär vid hjärnskakning?

Att synen kan påverkas av hjärnskakning vet vi. Du ska inte söka hjälp för ljuskänslighet, dimsyn eller dubbelseende på nära håll efter en hjärnskakning för tidigt. Det finns oftast inget som går att göra i den akuta fasen, utan använd tipsen ovan den första tiden. Oftast normaliseras synen inom de första veckorna. Om du har kvarstående besvär efter 4 veckor rekommenderar vi att du bokar en tid för synundersökning hos optiker. Optikern upptäcker då om du behöver behandlas med glasögon eller bedömas av en ögonläkare.

Redaktör
Gustav Hallberg
Skribent
Tony Pansell, Docent, Legitimerad optiker vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Universitetslektor vid Karolinska Institutet
Publiceringdatum
24/9/2021
Senast uppdaterad
25/5/2023