Långvariga besvär

Skador i nacke vid hjärnskakning

Vid en hjärnskakning krävs det relativt lite kraft för att även nacken ska ta skada. Nackskador vid hjärnskakning kan vara svåra att diagnostisera radiologiskt, samtidigt som hjärnskakning och nackskador har överlappande symtom. Läs mer nedan om hur du kan tänka kring ont i nacken vid hjärnskakning.

Ladda ner PDF

Granskande Expert

Hans Westergren, Legitimerad läkare, Docent, Specialist i Neurokirurgi, Rehabmedicin och Smärtlindring

Översikt

  • Nacken påverkas oftast vid en hjärnskakning: Varför skadas nästan alltid nacken också vid en hjärnskakning?
  • “Sensorisk konflikt”: Hur kan besvär i nacke orsaka symtom som yrsel, balanssvårigheter och synrubbningar?
  • Underaktivering av stabiliserande muskler: Varför uppstår spänningar i nacken och hur yttrar sig det?
  • Andra symtom: Vilka symtom kan uppstå och kommer de från nackskadan eller hjärnskakningen?
  • Rehabilitering och behandling: Vad finns det för behandling och rehabilitering för nackbesvär efter hjärnskakning?

Nacken påverkas oftast vid en hjärnskakning

En hjärnskakning kan ske på många olika sätt och i de allra flesta fall påverkas även nacken i samband med hjärnskakningen. Det krävs relativt lite kraft för att nacken ska ta skada, i förhållande till kraften som krävs för att orsaka en hjärnskakning. Tillsammans med det uppenbara anatomiska faktum att huvud och nacke sitter ihop, gör det att man alltid bör ha nacken i åtanke vid misstanke på hjärnskakning och vid behandling av långvariga symtom.

"Sensorisk konflikt"

I nacken finns många känsliga strukturer så som leder, diskar, ligament, muskler, nerver och blodkärl. De olika strukturerna förser hjärnan med sensorisk information om nackens och huvudets position och hjälper oss med vår balans och stabilitet. Informationen hjärnan får från nacken integreras med information från syn och inneröra. På så sätt får vi en uppfattning om kroppens position och placering från flera olika system. Strukturella skador eller smärta i nacken kan innebära att “nacken” skickar fel information till hjärnan, vilket leder till en “sensorisk konflikt” där hjärnan får svårt att förstå vilka signaler den ska lyssna på. Symtom som yrsel, balansstörningar och synrubbningar kan uppstå till följd av detta. Dessa skador kan vara svåra att diagnosticera med radiologiska undersökningar.

Underaktivering av stabiliserande muskler

Trauma mot nacken kan ge dysfunktion i muskulaturen i nacke och skuldra. De djupa och stabiliserande musklerna kan vara underaktiverade. Istället blir då de ytliga och större musklerna överbelastade, uttröttade och smärtande, då de får jobba hårdare för att kompensera och stabilisera nacke och huvud. En form av försvarsmönster byggs i vissa fall upp för att skydda mot intryck runtomkring och av rädsla för nya skador, vilket möjligen ytterligare förstärker spänningar i den redan belastade nackmuskulaturen. Till följd av detta kan huvudvärk av spänningskaraktär, smärta och nedsatt rörlighet i nack- och skulderpartiet, och i vissa fall även utstrålande smärta, vara symtom som uppstår.

Andra symtom

Vid nackskador rapporteras även symtom som illamående, trötthet och koncentrationssvårigheter, påverkan på humör, tankar och känslor, sömnsvårigheter, visuella störningar och hörselstörningar. Symtom kan uppstå direkt i samband med olyckan, men det är inte ovanligt att symtomdebuten kommer dagen efter eller ännu senare. På grund av att symtomen vid en hjärnskakning och vid nackskador överlappar varandra blir det svårt att med säkerhet ställa en diagnos separat från den andra.

Rehabilitering och behandling

Smärtlindrande och rörelsefrämjande åtgärder riktas mot specifika symtom. Här kan läkare tillsammans med fysioterapeut hjälpa till att identifiera problemområdet och på så sätt avgöra vilka åtgärder som bör vidtas. En fysioterapeut med god kunskap inom nackrehabilitering kan bland annat guida till hållningskorrigering, avslappningsövningar, dynamisk stabilisering kring nack- och skulderparti, styrketräning för nackens inre muskulatur och generell anpassad fysisk aktivitet.

Vid smärta kan farmakologisk behandling vara nödvändigt, något som alltid bör diskuteras med läkare. Akupunktur och TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), utförd av kvalificerad yrkespersonal, ger i många fall god symtomlindring.

Redaktör
Gustav Hallberg
Skribent
Malin Bech
Publiceringdatum
23/9/2021
Senast uppdaterad
25/5/2023