Vanliga frågor

Tack för din fråga! Vi svarar dig så fort vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vad gör jag vid en misstänkt hjärnskakning?

“Om man misstänker att man fått en hjärnskakning är det viktigt att snarast möjligt avsluta den aktiviteten som man höll på med. Till exempel om man idrottar ska man sluta idrotta, om man är på jobbet eller i skolan ska man gå hem och vila. Den här vilan brukar vi rekommendera i 24 till 48 timmar och då är det väldigt viktigt att man är observant på om några symtom uppträder som ett tecken på att något mer allvarligt har hänt i hjärnan. Då är det också viktigt att någon följer med en hem och hjälper en kan hålla koll om de här symtomen uppträder. Sådana här symtom som vi brukar benämna “alarmerande symtom” kan till exempel va att man blir svag i en del av kroppen eller tappar känseln, får dubbelseende eller får krampanfall. Det är som sagt väldigt allvarligt och händer det här är det viktigt att man snarast söker till sjukhuset. Men uppträder det inga sådana här symtom kan man stanna hemma, och efter det har gått 24 till 48 timmar kan man börja återgå till sin normala aktivitet lite successivt. Då är det vanligt att under den här successiva återgången så kan man få lite mer symtom och de symtomen ska inte va jätteallvarliga eller uttalade men de kan få triggas litegrann.”

- Anna Gard, Doktorand, Lunds universitet, kliniska vetenskaper Lund, ST-läkare, VO Neurokirurgi, Skånes universitetssjukhus Lund

Hur ställer man diagnosen hjärnskakning?

“Diagnosen hjärnskakning får man genom en “klinisk observation”, som det så fint kallas. Det är alltså om man uppvisar symtom på en hjärnskakning och de här symtomen kan ställas i anknytning till ett våld mot huvudet. Det ska inte heller kunna förklaras av något annat, till exempel att man är berusad eller har tagit droger, utan det kan härledas till det här våldet mot hjärnan.”

- Anna Gard, Doktorand, Lunds universitet, kliniska vetenskaper Lund, ST-läkare, VO Neurokirurgi, Skånes universitetssjukhus Lund

Vad är vanliga symtom på hjärnskakning?

“Vanliga symtom på hjärnskakning är huvudvärk, yrsel, illamående och kräkningar. Man kan förlora medvetande men det behövs inte för att ställa diagnosen utan man kan ha en hjärnskakning utan att bli medvetslös. Vissa tappar också minnet i samband med hjärnskakningen, men det är inte heller ett krav för att det ska räknas som en hjärnskakning. Sen så finns det massa fler symtom som man kan få, men de här är de vanligaste. Det vanligaste är också att symtomen uppstår i anslutning till det här våldet mot huvudet men det kan också uppstå med en viss fördröjning.”

- Anna Gard, Doktorand, Lunds universitet, kliniska vetenskaper Lund, ST-läkare, VO Neurokirurgi, Skånes universitetssjukhus Lund

Vad händer vid en hjärnskakning?

“Det som händer vid en hjärnskakning är att man får en kraft som fortplantas till hjärnan. Det kan va en kraft direkt mot huvudet eller så kan det va en kraft mot kroppen där kraften förs vidare mot hjärnan. Den här kraften gör sen att det blir slitning och dragning i den vita substansen i hjärnan vilket ger upphov till symtom.”

- Anna Gard, Doktorand, Lunds universitet, kliniska vetenskaper Lund, ST-läkare, VO Neurokirurgi, Skånes universitetssjukhus Lund

Tack för din fråga! Vi svarar dig så fort vi kan!
Oops! Something went wrong while submitting the form.