Vårt mål är att möjliggöra rätt råd och vård i rätt tid för alla som drabbas av en hjärnskakning

Hjärnskakningsguiden är ett initiativ från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft som ger aktuell och kvalitetssäkrad information om hjärnskakning till vård, patienter och anhöriga.

Om Hjärnskakningsguiden


Hjärnskakningsguiden startades 2021 och är initiativ från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Hjärnkraft är en ideell organisation som arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga.

Hjärnskakningsguiden grundades av personer med kvarstående besvär efter hjärnskakning som tillsammans med Hjärnkraft såg ett behov av tillgänglig och kvalitetssäkrad information, vård och rehabilitering. Idag finns det en stor okunskap kring hjärnskakningar både bland dem som drabbas och inom vården. Upp till var femte person som drabbas får långvariga besvär, vilket kan leda till trötthet, huvudvärk, överkänslighet för sinnesintryck, yrsel, minnesproblem och koncentrationssvårigheter. Symtom som inte syns men som kan få en stor inverkan på livskvaliteten. Det kan vara svårt att få tillgång till evidensbaserad vård och rehabilitering efter en hjärnskakning vilket innebär att den som drabbas ofta behöver koordinera sin egen vård. Då besvären ofta inte syns utanpå kan det även vara svårt att få förståelse från omgivningen.

Efter en hjärnskakning blir många uppmanade att vila en längre period, vilket snarare fördröjer återhämtningen och kan bidra till långvariga symtom. Ny rekommendation är gradvis öka din aktivitetsnivå. Dåligt bemötande och felaktiga rekommendationer kan få stora konsekvenser i vardagen och orsaka problem med skola, arbete och försäkringsärenden som gör det ännu svårare för den drabbade att återgå till aktivitet i rätt takt.

Med Hjärnskakningsguiden vill vi öka kunskapen om hjärnskakningar och dess konsekvenser och bidra med evidensbaserad information och riktlinjer till drabbade, anhöriga samt vård- och rehabiliteringspersonal. Målsättningen långsiktigt är att säkerställa att alla får tillgång till en individuellt anpassad rehabilitering och det stöd de behöver och har rätt till, såväl i det akuta som det mer långdragna skedet.

Vårt team

Hjärnskakningsguiden startades av ett stort engagerat team bestående av anställda på Hjärnkraft och läkar-, fysioterapi- och juriststudenter, vara de flesta engagerade sig ideellt.  Idag drivs Hjärnskakningsguiden av Hjärnkrafts Hjärnskakningssektion under ledning av en projektledare/redaktör. Vi har även ett nära samarbete med några av Sveriges mest kompetenta akademiker, läkare och fysioterapeuter inom hjärnskakningsområdet.

Female writing on a white board

Professionellt framtagen med stöd av den senaste vetenskapen & forskningen

Allt vårt innehåll är faktagranskat av några av Sveriges främsta hjärnskakningsexperter

Materialet som publiceras går igenom en gedigen process för att säkerställa en hög vetenskaplig standard. Medicinska experter med hög kompetens inom hjärnskakning och den senaste forskningen bistår med expertkompetens och vetenskapliga underlag, vilket våra skribenter producerar texter av. Vår redaktör sammanställer sedan texter innan det görs en slutlig vetenskaplig bedömning och faktagranskning av medicinsk expert inför publicering.

Framtagen i samarbete med några av Sveriges främsta hjärnskakningsexperter och forskare

Yelverton Tegner

Legitimerad läkare, Specialist i Ortopedisk och allmän kirurgi. Professor emeritus vid Luleå Tekniska Universitet i Medicinsk vetenskap med inriktning Idrottsmedicin

Niklas Marklund

Niklas Marklund, professor i Neurokirurgi, Lunds Universitet

Hans Westergren

Hans Westergren, Legitimerad läkare, Docent, Specialist i Neurokirurgi, Rehabmedicin och Smärtlindring.

Birgitta Johansson

Birgitta Johansson, Universitetssjukhusöverpsykolog, Docent, specialist i neuropsykologi – Rehabiliteringsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Tony Pansell

Tony Pansell, Docent, Legitimerad optiker vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Universitetslektor vid Karolinska Institutet

Anna Gard

Anna Gard, Doktorand, Lunds universitet, kliniska vetenskaper Lund, ST-läkare, VO Neurokirurgi, Skånes universitetssjukhus Lund

Nils Berginström

Nils Berginström, Legitimerad psykolog, Universitetslektor vid Umeå universitet

Tobias Wibble

Tobias Wibble, Läkare och forskare, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet

Community för drabbade

På Facebook finns det möjlighet att gå med i en grupp för personer som har egen erfarenhet av långvariga besvär efter en hjärnskakning. Gruppen finns för att drabbade ska kunna stötta varandra, utbyta råd och tips samt ge varandra hopp och inspiration.

Vill du veta mer om oss, hjärnskakning eller diskutera något samarbete? Hör av dig!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.