Om Hjärnskakningsguiden

Hjärnskakningsguiden startades 2021 och är ett icke-vinstdrivande projekt från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Hjärnkraft är en funktionsrättsorganisation för personer med förvärvad hjärnskada, anhöriga och stödjande. Projektet drivs av en grupp inom Hjärnkraft som riktar in sig på hjärnskakning och arbetar med olika projekt inom området.

Projektet grundades av personer med kvarstående besvär efter hjärnskakning som tillsammans med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft såg ett behov av tillgänglig och kvalitetssäkrad information, vård och rehabilitering vid besvär efter hjärnskakning. En vanlig rekommendation från läkare i primärvården kan vara att “vila så blir det bra så småningom” och i vissa fall blir drabbade helt misstrodda kring sina besvär. Utöver de fysiska besvären och den mentala frustration det ger, kan bemötandet och fel diagnostik i vården orsaka problem med skola, arbete och försäkringsärenden som gör det ännu svårare för den drabbade att återgå till aktivitet i rätt takt. Forskningen är inte entydig men det finns ett stort gap mellan vården patienten får och den senaste forskningen. Den enskilda patienten har svårt att få tillgång till evidensbaserad rehabilitering och behöver ofta koordinera sin egen vård och rehabilitering.

Med Hjärnskakningsguiden vill vi motarbeta den okunskap som finns och bidra med evidensbaserad information och riktlinjer gentemot drabbade, anhöriga samt vård- och rehabiliteringspersonal. Målsättningen långsiktigt är att säkerställa evidensbaserad information och multimodal rehabilitering, i såväl det akuta som det mer långdragna skedet när behov finns.  

Bild på några av teamets medlemmar från Hjärnskakningsguiden under ett digitalt videomöte

Teamet

Bakom sektionen och projektet finns ett stort team med många engagerade, allt ifrån anställda på Hjärnkraft till läkar-, fysioterapi- och juriststudenter. Gruppen består idag av omkring 15 stycken personer, varav de flesta engagerar sig ideellt. Utöver detta har vi ett nära samarbete med några av Sveriges mest kompetenta akademiker, läkare och fysioterapeuter inom hjärnskakningsområdet.

Teamet

Bakom sektionen och projektet finns ett stort team med många engagerade, allt ifrån anställda på Hjärnkraft till läkar-, fysioterapi-  och juriststudenter. Gruppen består idag av omkring 15 stycken personer, varav de flesta engagerar sig ideellt. Utöver detta har vi ett nära samarbete med några av Sveriges mest kompetenta akademiker, läkare och fysioterapeuter inom hjärnskakningsområdet.

Bild på några av teamets medlemmar från Hjärnskakningsguiden under ett digitalt videomöte

Faktagranskning

Allt material som publiceras går igenom en gedigen process för att säkerställa en hög vetenskaplig standard och förståeligt språkbruk för läsaren. Medicinska experter med hög kompetens inom hjärnskakning och den senaste forskningen bistår med expertkompetens och vetenskapliga underlag. Våra skribenter, som utgörs av läkarstudenter och fysioterapeutstudenter, sammanställer sedan texter utifrån dessa underlag. Texterna genomgår en process med utkast, feedback och förbättringar innan det slutligen görs en vetenskaplig bedömning och faktagranskning av medicinsk expert inför publicering.

Hjärnskakningsguiden symbol med en skakande hjärna

Community för drabbade

På Facebook finns det möjlighet att gå med i en grupp för drabbade. Gruppen drivs av andra som upplevt besvär efter hjärnskakning och finns för att drabbade ska kunna stötta varandra, minska känslan av ensamhet, utbyta råd och tips samt ge varandra hopp och inspiration. Gå med i gruppen här.

Community för drabbade

På Facebook finns det möjlighet att gå med en grupp för drabbade. Gruppen drivs av andra som upplevt besvär efter hjärnskakning och finns för att drabbade ska kunna stötta varandra, minska känslan av ensamhet, utbyta råd och tips samt ge varandra hopp och inspiration. Gå med i gruppen här.

Hjärnskakningsguiden symbol med en skakande hjärna

Samarbetspartners

Concussion Alliance är en amerikansk icke-vinstdrivande organisation som arbetar med påverkansarbete inom hjärnskakningsområdet för att stötta personer med hjärnskakning och deras anhöriga. Organisationen bygger på en vetenskaplig grund och presenterar tillförlitlig vårdinformation, verktyg, utbildning med mera. Concussion Alliance har tre fokusområden: en omfattande informationshemsida på engelska, nyhetsbrev och blogg som täcker aktuell forskning, samt en praktik för studenter med fokus på utbildning och påverkansarbete inom hjärnskakning. Läs mer om Concussion Alliance och fördjupa dig i vad de har att erbjuda här

Vägledning för trygg återgång till idrotten – Brainsafe ger idrottare en trygg rehabilitering och säker återgång till aktivitet efter en hjärnskakning. Personerna erbjuds stöttning och direktiv genom hela rehabiliteringen, från skadetillfället till fullt återställd. Läs mer här.

Den norska Hjernerystelsesforeningen är en patientförening som arbetar för att öka förståelsen för hjärnskakning bland patienter, anhöriga, vårdpersonal, forskare och beslutsfattare. Läs mer här.

Hjernerystelsesforeningen är en dansk patientförening som arbetar med att öka förståelsen för hjärnskakning. Läs mer om deras verksamhet här.

Följ oss gärna på våra sociala medier eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom länkarna nedan!

Ett initiativ från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft – Läs mer om Hjärnkraft på Hjärnkraft.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du bli meddelad när:

  • vi uppdaterar hemsidan med ny information och texter.
  • vi lägger till nya vårdplatser som arbetar med hjärnskakning.
  • det pratas om hjärnskakning eller Hjärnskakningsguiden i media.