Översikt - Information på sidan

  • Orsaker och symptom: Hur kan emotionella besvär efter hjärnskakning yttra sig och vad beror de på?
  • Behandling: Hur bör man behandla och hantera emotionella besvär efter hjärnskakning, och vad kan vården bidra med?

Orsaker och symptom

Efter en hjärnskakning är det inte ovanligt att drabbas av känslomässiga besvär så som nedstämdhet, ångest och depression. Även andra emotionella förändringar är vanliga som till exempel att få lättare till gråt eller vara mer lättirriterad än tidigare. Orsakerna till detta kan vara många. Att förlora förmågan att göra de saker man är van vid kan skapa en känsla av frustration, hopplöshet och rädsla. Man kan känna sig missförstådd eller misstrodd av personer i sin omgivning vilket i sig kan leda till en känsla av isolering och ensamhet. Att navigera bland vårdgivare och försäkringsfrågor kan vara uttömmande och utmanande, speciellt med de nedsättningar man kan uppleva efter sin hjärnskakning. Även ovissheten om hur framtiden kommer gestalta sig kan orsaka mycket stress och oro. Som resultat av allt detta kan även sömnproblem uppstå som i sig kan ge huvudvärk, hjärndimma, minnes- och koncentrationssvårigheter. Det är viktigt att försöka bryta denna negativa spiral för att inte driva på och förvärra sina symptom.

Psykologiska symptom kan även uppstå och förstärkas av fysiologiska besvär, till exempel problem med nervsystem och blodflöde. Läs mer här.

Behandling

I det akuta skedet efter en hjärnskakning är det viktigt att man som drabbad förstår att prognosen för tillfriskande är positiv. Information och kunskap kan öka förståelsen för vad som är normala och vanligt förekommande symptom efter en hjärnskakning. Detta kan verka lugnande och på så sätt förbättra utgången av långvariga symptom. Kunskap, strategier och guidning för att hantera symptomen är framgångsfaktorer när det gäller att återgå till normala aktiviteter.

Deprimerad man som ligger ledsen i sängen med postkontusionellt syndrom

Terapeutisk hjälp i form av KBT (kognitiv beteendeterapi) för behandling av depression och ångestproblematik är en viktig komponent vid behandling av depressiva och psykologiska problem efter en hjärnskakning. Det finns även viss evidens som stödjer en positiv inverkan av mindfulnessövningar och meditation. Fysisk aktivitet på en symptomanpassad nivå, även promenader, kan vara bra för att förbättra inte bara det fysiska utan också det mentala måendet. Likaså kan det vara relevant att med hjälp av sjukvården reda ut och behandla eventuella sömnbesvär.

I vissa fall har antidepressiv medicinering (SSRI) visat sig vara effektivt i att lindra depressiva symptom vid långvariga besvär efter en hjärnskakning. Dessutom kan medicinering även minska andra symptom och hur starkt man upplever dessa. Tala dock alltid med din läkare om eventuella biverkningar och vilka alternativ det finns innan du påbörjar medicinsk behandling.

Ändringsdatum: 7/9-2021

Skribent: Malin Bech

Redaktör: Gustav Hallberg

Granskare: Nils Berginström, Legitimerad psykolog, Universitetslektor vid Umeå universitet

Åsikter och feedback? Fyll gärna i vår enkät här.

Följ oss gärna på våra sociala medier eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom länkarna nedan!

Ett initiativ från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft – Läs mer om Hjärnkraft på Hjärnkraft.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du bli meddelad när:

  • vi uppdaterar hemsidan med ny information och texter.
  • vi lägger till nya vårdplatser som arbetar med hjärnskakning.
  • det pratas om hjärnskakning eller Hjärnskakningsguiden i media.