Översikt - Information på sidan

Här beskrivs långvariga besvär efter hjärnskakning på ett övergripande plan med hänvisning till vidare läsning. Informationen skildrar följande delar:

 • Långvariga besvär: När klassas symptom som långvariga och hur vanligt är det?
 • Generella rekommendationer: Vad finns det för generella rekommendationer för kvarstående symptom?
 • Orsaker, symptom och behandling: Vad finns det för orsaker, symptom och behandling för långvariga besvär?

Långvariga besvär

På det stora hela har hjärnskakning en god prognos, där de flesta blir helt återställda inom ett par veckor. En del drabbade får däremot mer långvariga symptom och besvär. Hur det yttrar sig varierar från person till person i både symptom och allvarlighetsgrad, men kan innefatta bland annat huvudvärk, hjärntrötthet, yrsel, svårigheter med fysiskt aktivitet samt kognitiva och emotionella symptom.

Definition

Långvarig problematik efter hjärnskakning brukar benämnas PCS, vilket står för “post concussion symptoms”, eller postcommotionellt syndrom på svenska. Det finns flera olika definitioner och kriterier för vad som menas med PCS. Vid det senaste internationella konsensusmötet för hjärnskakningar inom idrotten år 2016 definierades PCS som symptom kvarstående längre än två veckor för vuxna respektive fyra veckor för barn. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, definierar det däremot som kvarstående symptom efter tre månader i sin rapport om traumatisk hjärnskada från 2019.

Hur vanligt är det?

Oavsett definition står det klart att vissa personer som drabbats av hjärnskakning får långvariga och besvärliga symtom. Hur många som drabbas vet man inte exakt eftersom siffrorna skiljer sig åt mellan olika studier. Den tidigare nämnda SBU-rapporten uppskattar att upp till 20% av de som drabbats av hjärnskakning lider av symptom efter tre månader, medan andra studier pekar på att det kan vara betydligt fler.

Generella rekommendationer

Generellt rekommenderas varken förlängd vila eller överdriven provokation av symptom vid långvariga besvär efter hjärnskakning. Det är viktigt att förstå att symptom inte är farliga, utan snarare fungerar som en pekpinne för hur mycket mental och fysisk belastning man klarar just nu. Att utsätta sig för milda symptom är gynnsamt för rehabiliteringen och utökar den mentala och fysiska kapaciteten, men det är viktigt att lyssna på sin kropp och utmana sig själv i en lagom takt.

Orsaker, symptom och behandling

Orsakerna till symptomen har sitt ursprung i olika dysfunktioner eller skador som uppstår sekundärt till hjärnskakningen. Forskningen är inte helt enig, men nedan uppdelning av besvären är vanligt förekommande. Följ länkarna nedan och lär dig mer om orsaker, symptom och behandling vid långvariga besvär!

 • Nervsystem & blodflöde: Problem med fysisk aktivitet, hjärntrötthet och diverse andra symptom kan bero på autonom dysfunktion och förändrat blodflöde i hjärnan.
 • Nacke: En hjärnskakning skadar oftast även nacken och kan orsaka många olika symptom.
 • Syn: Ljuskänslighet, dimsyn och andra synbesvär kan bero hjärnans hantering av det visuella.
 • Inneröra och balans: Ostadighet, yrsel & rörelsekänslighet kan bero på en “sensorisk konflikt” och problem med sorteringen av information från inneröra i hjärnan.
 • Emotion: En hjärnskakning kan orsaka emotionella besvär såsom ångest, depression och stress.

Ändringsdatum: 24/11-2021

Skribent: Gustav Hallberg & Daniel Amir

Redaktör: Gustav Hallberg

Granskare: Yelverton Tegner, Legitimerad läkare, Specialist i Ortopedisk och allmän kirurgi. Professor emeritus vid Luleå Tekniska Universitet i Medicinsk vetenskap med inriktning Idrottsmedicin

Åsikter och feedback? Fyll gärna i vår enkät här.

Följ oss gärna på våra sociala medier eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom länkarna nedan!

Ett initiativ från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft – Läs mer om Hjärnkraft på Hjärnkraft.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vill du bli meddelad när:

 • vi uppdaterar hemsidan med ny information och texter.
 • vi lägger till nya vårdplatser som arbetar med hjärnskakning.
 • det pratas om hjärnskakning eller Hjärnskakningsguiden i media.